ALİ METLİ
AĞILÖNÜ KÜYÜ - BEYŞEHİR / KONYA Tel:0.332.5121858 - Mail:alimetli42@hotmail.com

AĞILÖNÜ KÖYÜ TARİHİ


 
AĞILÖNÜ  KÖYÜ  

           Ağılönü Köyü, bağlı olduğu Konya ili Beyşehir ilçesi’ ne sınır olmasına rağmen ilçeye iki ayrı yol ile bağlıdır. Birici yol, 3km. 1973 yılında yapılarak, 1997’ de asfalt oldu. İkinci yol stabilize 2km. mesafededir. Köyümüz halkının %70’i hayvancılık, %30’u tarım ile uğraşmakta olup, genellikle buğday, arpa, nohut, yeşil mercimek... en çok ekilen tarım ürünleri arasındadır, köyün alt kısmından geçen derenin termiye çayını beslemesiyle derebağlar mevkisinde bağ ve bahçecilik, Genek mevkisinde tarım ürünleri yetiştirerek geçimini sağlamaktadır. Köyümüzün ilçe ile sınır olması, ilçenin hızlı gelişimiyle de köy arazilerini imara açarak kendi yerleşim yeri yapması, köyün bu arazilerden yararlanmasını tamamen engellemekte, hatta sınırların 1960’lı yıllardaki belediye encümen kararları sınırı olan su deposu, taş ocakları, iskender ve haşimdurağı mevkisinden sulak bırakılmasına rağmen bu gün köye bir km. ye kadar yanaşmış, Hacıvedi ormanına dayanmış orman kadostrosuylada köy bir çıkmazın içinde sıkışıp kalmıştır.Köyde tipik bir iç Anadolu iklimi hakimdir, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır, bu gün köye ait üç adet sulama göleti, iki katlı köy konağı, bir camii ve 1965 yılında yapılmış bir ilkokul bulunmaktadır.

              Köyün yerleşimi İlçenin eski hayvancılık yapan kişilerine ait bir yerleşim yeri olduğu kanaati yaygın olmakla beraber eski bir yerleşim yeri olduğuna dair resmi kayıtlarda geçerli bir bilgi yoktur. Köy halkına göre bu konuda maalesef ilmi bir araştırma yapılmamıştır. Köyün 150-170 yıllık bir tarihi olup, 1967 yılında köy olmasına rağmen hiç nüfus kaydı işlenmemiştir. 1904 yılında yapılan nüfus sayımında bile köye değil, Beyşehir merkez mahallelere yazım yapılmıştır. Benim dedem 1300/1884 seydişehir doğumlu, o yıllarda beyşehir’e gelseler bile çocukluğunda gelmiş ki 120 yıllık, evveli 30-40 yıl olsun 170 yıllık bir tarihi vardır. Konya-Antalya arası İpek yolu, Antalya, Cevizli, derebucak ve çevre köylerden Üstünler’ e oradan Karadiken ve Bademli'den geçerek doğu-batı istikametinde köyü ikiye bölen Çiçekler ve Avdan  Köyünden Konya’ ya giden ticaret yolu vardır. Bu yol Konya-Antalya Ticaret kervan yolu olarak Cumhuriyet dönemine kadar kullanılmıştır. Cumhuriyet döneminde yeni yollar yapılınca önemini tamamen kaybetmiştir ama aynı güzergahtan tekrar yeni yol yapılsa mevcut yollardan daha kısa transit yol olma özelliği bulunmaktadır. Bu yolun açılması zaman ve yakıt tasarrufu yönünden milli ekonomiye katkısı çok büyük olacaktır. Yine köyün bir km. doğu ve batısında, kuzey-güney istikametinde birbirine parelel, çanak-çömlekçilik yapmış, şimdi terk edilmiş ballık tepesindeki köye ait, sonradan kızılca köy istikametinde kervan yolu olarak kullanılmış Manav yolu ile Ararım Livası ve Seydişehir eski yolu da olan Ararım yolu bulunmaktadır,

            İlçedeki mevcut tarihi Eşrefoğlu Camii’si ve eski Taş Köprü’ nün temeline de konmuş olan taşların, köyümüz taş ocaklarından ardıç veya sedir ağaçlarının yine köyümüz sınırları içindeki Genek Dağından kesilerek kullanıldığı rivayeti vardır. Başka bir rivayete görede köyün ilk adının bu dağdan aldığı ama kullanılmadığı söylenmektedir. Bir başka rivayete göre köyün ilk kurulduğu yer, ilçe içindeki Hacıakif mahallesi mevkii olduğu ama hayvancılık yaptıkları için şehrin ağıl olarak kullandığı bu günkü yere yerleştikleri, buranın o yıllarda ağaçlık, sulak, yeşillik ve hayvancılığa elverişli bir yer olması şeklinde olup, ormanın içinde iken gökyüzünün görünmediği dev bir ormana sahip olduğu, ancak çevre köylerin her nedense köyü barıdırmamak için ormanı keserek yağmaladıkları, o zamanın ilgililerinin ilgisizliği de çıplak bir dağ veya arazi şeklini almış bir çevre felaketi yaşatmış, yine 1970’li yıllarında başlayan orman çalışmaları ile çevremiz yeniden canlanmaya başlamıştır. İkinci rivayete göre, o yıllarda mahalle olan köyü (1960’lı yıllar), Senatör Osman Nuri Canpolat ile sonra belediye reisi olan Muammer Taşkoy’un Hacıakif mahallesi çirpilik mekiisine taşımak istediği, fakat köyün ileri gelenlerinin buraya tekrar geri dönmek istemedikleri, bu vesile ile de köyün 1967 yılında halk oylaması sonucu, Ağılönü Köyü Muhtarlığı olarak kayıtlara geçmiştir.

             Ağılönü Köyü halkı: Oğuzların (Uygurlar) Bozok kolu Kayı, Bayat ve Avşar boyu ile Üçok kolu Kınık, Salur, Yiva vb. boyların Ceritli, Tencili, Tecirli oymakları: Farsak (varsak), Karabacak, Sarıhasanlı (Hasanlı), Bobullu, Kabakçı, Ecirli, Resullu, Hacılı, Gökçeli(Kırhasanlı), Dervişli, Honamlı (İbili), Çeçenaliler, Karakoyunlu (Kızılali), Bolacalı (Buğur), Kemikli ve Kaçar’lar obası v.b. obalardan oluştuğu görülmektedir. Sonuç olarak halkımız oba oba Antalya’nın Alanya-Tosmur, Elikesik-çandır ile İçel’in Silifke-Taşucu, Sarıcalar ve Erdemli ilçelerinden gelmişlerdir. Ayrıca buraya yerleşen bekçi, akkoca, bozbaş, battal, tatlı, koparan, kemik, alankaya, gökçe, kuru, kırcan, ıldırlı, yaylalı, karabacak, dolu, yollar, tereci, akşahin, colpa, veran, taşbarut, kındır, metli, top, buğur, kaçar, şahin. ışık, yıldırım, zor, acun ve yalpır sülaleleridir. Tarihte yazının icadına kadar, yazılı belgeleri yazarken sözlü belgeler kanıt olarak kullanılmıştır. Seferberlik yıllarında köyümüzden şehitler verilmiş olup halkın okur-yazar olmaması, göçebe yaşadıkları için nüfus kayıtlarının nerede bulunduğu ve hangi şubeden askere sevk edildikleri bile bilinmemekte olup giden askerlerin kaç doğumlu, nereye gittiği, kaç yıl askerlik yaptıkları ve arkasının aranmadığı için akibetinin ne olduğu bilinmemektedir, ancak dedemin kardeşi Mehmet oğlu Hüseyin (Zeynep Kındır’ın babası) Seydişehir D:1290-01/7/1874 Ö:17/6/1915 B.Anafartalar 17. Alay da, annemin dayısı Hasan oğlu Durali (Hasan Karabacak’ın Amcası) Antalya Demirtaş Seki D:1292 Ö:24/03/1915 Seddülbahir Muharebesi 36. Alay da,  köyümüzden Buğur sülalesinden Hamdi oğlu Aziz (Eylikler Köyünden arkadaşı gözlerinin önünde vurulduğunu anlatmıştır.) ile Veren sülalesinden birinin Çanakkale de şehit olduğunu, ve dedemin Gazi olduğunu biliyorum. Yine Hüseyin oğlu Hasan METLİ’ yi D:1960 Ö:02/07/1981 Kıbrıs’ da şehit vermiş bir köyüz, Allah rahmet eylesin.    

               Köyün nüfusu; geçim sıkıntısı ve köye yapılan evlerin yatırım değerinin düşmesi, ilçeye hızlı şekilde göçe yönlenmiş 2000’li yıllara kadar 345’e kadar gerilemiş, bu gün şehirdeki arsa fiyatlarının artması nedeniyle nüfus artarak 400’e yükselmiştir. Köyümüz halkından 200’e yakın hane halkı yani aile şehirde yaşamaktadır. Son yıllarda okuma oranı artmış olup her meslek dalında çalışan köylülerimiz bulunmaktadır. 2004 yılından beride “Çinoğlu Tanışma Pikniği” adı altında, köyümüz halkını kaynaştırma şenlikleri köy derneği veya muhtarlık ile organize edilmektedir, Çinoğlu, Kızıloluk, Karapınar, Soğulgan ve Sokuldum gibi doğal mesire ve piknik yerleri vardır. 

 

 

Yazan:Ali METLİ – BEYŞEHİR / yorukali.tr.gg / 

hazırlık safhasındadır.